Služby

Stavba a rekonštrukcia rodinného domu a priľahlých stavieb

 • Vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie / oznamovaciu povinnosť / realizačnú projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek klienta;
 • Príprava staveniska (terénne a výkopové práce);
 • Murárske práce (založenie stavieb, murovanie z pórobetónových kvádrov / keramických tehál, osadenie keramických / predpätých prekladov, zhotovenie betónových prekladov, zhotovenie stužujúceho venca, zhotovenie keramického / betónového stropu, sieťkovanie, zhotovenie omietok a stierok);
 • Zabezpečenie dodania a montáže plastových / drevených / hliníkových okien podľa objednávky klienta (podľa daných parametrov zhotoviteľovi);
 • Montáž sadrokartónových priečok, stropov a podhľadov;
 • Dokončovacie práce (obkladacie a pokladačské práce, maliarske práce);
 • Inštalatérske práce (elektroinštalácia, rozvody kúrenia, vodoinštalácie a rozvody plynu);
 • Zapojenie výhrevných telies (kotlov, bojlerov, radiátorov) do existujúceho obvodu;
 • Zateplenie rodinného domu a zhotovenie fasády;
 • Dodanie stavebného materiálu;
 • Odvoz stavebného odpadu;
 • Dodanie a montáž zabezpečujúceho systému a kamerového systému;
 • Návrh interiéru podľa požiadaviek klienta;
 • Zabezpečenie inžinieringu – inžinierskej činnosti v stavebníctve (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, pripojenie k inžinierskym sieťam, rozkopávkové povolenie, povolenie k odstráneniu stavby, atď.);
 • Zabezpečenie stavebného dozoru na stavenisku;
 • Pri rekonštrukcií zabezpečenie statických posudkov;
 • Terénne úpravy okolia (chodníky, zámkové dlažby, osadenie obrubníkov, úprava terénu, atď).

Rekonštrukcia bytu

 • Vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie / oznamovaciu povinnosť;
 • Murárske práce (murovanie z pórobetónových kvádrov / keramických tehál, osadenie keramických / predpätých prekladov, zhotovenie betónových prekladov, sieťkovanie, zhotovenie omietok a stierok);
 • Zabezpečenie dodania a montáže plastových / drevených / hliníkových okien podľa objednávky klienta (podľa daných parametrov zhotoviteľovi);
 • Montáž sadrokartónových priečok, stropov a podhľadov;
 • Dokončovacie práce (obkladacie a pokladačské práce, maliarske práce);
 • Inštalatérske práce (elektroinštalácia, rozvody kúrenia, vodoinštalácie a rozvody plynu);
 • Zapojenie výhrevných telies (kotlov, bojlerov, radiátorov) do existujúceho obvodu;
 • Dodanie stavebného materiálu;
 • Odvoz stavebného odpadu;
 • Dodanie a montáž zabezpečujúceho systému a kamerového systému;
 • Návrh interiéru podľa požiadaviek klienta;
 • Zabezpečenie statických posudkov.

Stavba a rekonštrukcia rekreačného zariadenia

 • Vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie / oznamovaciu povinnosť / realizačnú projektovú dokumentáciu podľa požiadaviek klienta;
 • Príprava staveniska (terénne a výkopové práce);
 • Murárske práce (založenie stavieb, murovanie z pórobetónových kvádrov / keramických tehál, osadenie keramických / predpätých prekladov, zhotovenie betónových prekladov, zhotovenie stužujúceho venca, zhotovenie keramického / betónového stropu, sieťkovanie, zhotovenie omietok a stierok);
 • Zabezpečenie dodania a montáže plastových / drevených / hliníkových okien podľa objednávky klienta (podľa daných parametrov zhotoviteľovi);
 • Montáž sadrokartónových priečok, stropov a podhľadov;
 • Dokončovacie práce (obkladacie a pokladačské práce, maliarske práce);
 • Inštalatérske práce (elektroinštalácia, rozvody kúrenia, vodoinštalácie a rozvody plynu);
 • Zapojenie výhrevných telies (kotlov, bojlerov, radiátorov) do existujúceho obvodu;
 • Zateplenie rekreačného zariadenia a zhotovenie fasády;
 • Dodanie stavebného materiálu;
 • Odvoz stavebného odpadu;
 • Dodanie a montáž zabezpečujúceho systému a kamerového systému;
 • Návrh interiéru podľa požiadaviek klienta
 • Zabezpečenie inžinieringu – inžinierskej činnosti v stavebníctve (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, pripojenie k inžinierskym sieťam, rozkopávkové povolenie, povolenie k odstráneniu stavby, atď.);
 • Zabezpečenie stavebného dozoru na stavenisku;
 • Pri rekonštrukcií zabezpečenie statických posudkov;
 • Terénne úpravy okolia (chodníky, zámkové dlažby, osadenie obrubníkov, úprava terénu, atď).

Rekonštrukcia nebytových priestorov a kancelárii

 • Vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie / oznamovaciu povinnosť;
 • Murárske práce (murovanie z pórobetónových kvádrov / keramických tehál, osadenie keramických / predpätých prekladov, zhotovenie betónových prekladov, sieťkovanie, zhotovenie omietok a stierok);
 • Zabezpečenie dodania a montáže plastových / drevených / hliníkových okien podľa objednávky klienta (podľa daných parametrov zhotoviteľovi);
 • Montáž sadrokartónových priečok, stropov a podhľadov;
 • Dokončovacie práce (obkladacie a pokladačské práce, maliarske práce);
 • Inštalatérske práce (elektroinštalácia, rozvody kúrenia, vodoinštalácie a rozvody plynu);
 • Zapojenie výhrevných telies (kotlov, bojlerov, radiátorov) do existujúceho obvodu;
 • Dodanie stavebného materiálu;
 • Odvoz stavebného odpadu;
 • Dodanie a montáž zabezpečujúceho systému a kamerového systému;
 • Návrh interiéru podľa požiadaviek klienta;
 • Zabezpečenie statických posudkov.
Naše referencie  Referencie