Referencie

IKEA COMPONENTS MALACKY

Na stavbe IKEA COMPONENTS Malacky sme zhotovovali parkovisko pre zamestnancov IKEA COMPONENTS z EKORASTEROV. Štrkové podložie bolo nutné do posledného detailu zhotoviť podľa prísneho technologického postupu, formou, akou to je prikázané STN (normou) a skúsenosťami pri zhotovovaní stavieb tohto druhu.

Zoznam referencií  Kontakt