Referencie

VOLKSWAGEN A3a RANDBAU BRATISLAVA

Na stavbe VOLKSWAGEN A3a RANBAU Bratislava sme vykonávali murovacie práce z betónových tvárnic od hrúbky 150mm do 400mm, debnenie stužujúcich vencov a prekladov (nad okennými a dvernými otvormi). 

Zoznam referencií  Kontakt