Referencie

JUSTIČNÝ PALÁC BRATISLAVA

V JUSTIČNOM PALÁCI v Bratislave sme vykonávali viac druhov stavebných prác, medzi ktoré patrili: 
buracie práce, zhotovovanie omietok a murárske práce, montáž a demontáž dočasných sádrokartónových priečok

Zoznam referencií  Kontakt