Referencie

ŽENSKÝ DOMOV LUNA, n.o. TRENČÍN

V priebehu 2016 sme ako generálny dodavateľ stavebných prác a materiálu dodávali stavebné práce a materiál pre Ženský domov LUNA, n.o. Trenčín, v ktorom budu umiestnené týrané ženy s deťmi. Projekt pozostavá zo 4 nadzemných podlaží, ktorý poskytne týraným ženám 23 bezpečných bytov s vlastným kuchynským kútom a socialným zariadením. Na prízemí sú 2 byty určené pre ženy s deťmi, ktoré sú zdravotne hendikepované a sú odkazané na invalidný vozík.

Zoznam referencií  Kontakt