Kontakt

DIVERSION s.r.o.
M. R. Štefánika 7
010 01 Žilina

IČO: 46 932 666
DIČ: 2023658285
IČ DPH: SK2023658285

e-mail: info@diversion.sk
mobil: +421 948 176 510

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s.
číslo účtu: 2940021927/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4002 1927
SWIFT: TATRSKBX

UniCredit bank, a.s., pobočka zahraničnej banky Czech Republic and Slovakia
číslo účtu: 1298231008/1111
IBAN: SK18 1111 0000 0012 9823 1008
SWIFT: UNCRSKBX

 

                                                VEDENIE SPOLOČNOSTI:

Dávid Wieczorek
konateľ spoločnosti
mobil: 0948 176 510
e-mail: wieczorek@diversion.sk
 

Kancelária spoločnosti
mobil: 
0944 997 404
e-mail: info@diversion.sk
 

 

Právne oddelenie spoločnosti
JUDr. Andrej Lalinský
advokát spoločnosti
e-mail: pravne@diversion.sk
 

Ekonomické oddelenie spoločnosti
Silvia Danielová 
hlavná ekonómka spoločnosti
e-mail: ekonomicke@diversion.sk


Personálne oddelenie spoločnosti
Alena Ježová
hlavná personalistka spoločnosti
e-mail: personalne@diversion.sk

 

Napíšte nám

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail
 
Vaša správa
Zadajte aktuálny rok
 
Odoslať