CENNÍK

Búracie práce  
  Jednotka Cena s DPH
Vybúranie kúpeľne (jadra) ks 160 €
Demontáž priečok - pórobetón / tehla m2  7 €
Demontáž priečok - železobetón m2  18 €
Osekanie obkladov m2  5 €
Osekanie dlažby m2  6 €
Odstránenie podláh - pvc, parkety, plávajúce m2  2 €
Odstránenie tapiet m2  2,80 €
Obrúsemie starých náterov m2  3,30 €
Demontáž šrubovanej zárubne ks  6 €
Vyrezanie oceľove zárubne ks  13 €
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 8cm        ks  130 €
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 15cm      ks  300 €
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla  10cm       ks  30 €
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla  15cm    ks  45 €
Búranie nenosných tehlových priečok do 15cm   m2  18 €
Sáčkovanie sute hod/os  5 €
Vynosenie sute za každé poschodie 1 poschod 15 €
Odvoz sute do 1 tony 1000 kg  50 €
Murárske práce
  Jednotka Cena s DPH
Vykopanie základov - ručne hod  7 €
Vykopanie základov - strojom hod  dohoda
Debnenie základu m2  6 €
Debnenie stropu m2  10 €
Nosné murivo 30 cm m3  31 €
Nosné murivo 40 cm m3  30 €
Nosné murivo 45 cm m3  29 €
Priečka Ytong, Porotherm 5 - 7,5 cm m2 7 €
Priečka Ytong, Porotherm 10 - 15 cm   m2  8 €
Kotvenie priečok bm  2 €
Väzba priečok bm  4 €
Rohy do iného uhla bm 7 €
Osadenie keramických prekladov ks 4 €
Zhotovenie betónového schodiska ks 600 €
Osadenie oceľovej zárubne  ks 25 €
Omietka hrubovrstvá - špric, jadro , štuk m2 7 €
Omietka tenkovrstvá - lep, sieť, štuk m2 5 €
Penetrácia stien m2 0,50 €
Štuková omietka stien m2 3 €
Štuková omietka stropov m2 4 €
Hllinená omietka (z miestnej hliny, alebo kupenej ), tradične alebo moderne m2 dohodou
Vápená omietka m2 dohodou
Stierka stropov m2 4 €
Betónový poter 5 cm m2 5 €
Vyrovnávanie betónových podláh m2 4 €
Vyrovnávanie podláh - nivelácia m2 3 €
Sieťkovanie m2 2 €
Špalety bm 6 €
Osadenie plastových okien do peny  bm 5 €
Obkladačské práce
  Jednotka Cena s DPH
Vyrovnanie stien pod obklad m2 3 €
Pokládka obkladu m2 13 €
Pokládka dlažby m2 13 €
Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej m2 16 €
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej m2 16 €
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm m2 20 €
Mozaika keramika m2 25 €
Mozaika sklo m2 32 €
Pokládka dekoratívneho kameňa m2 28 €
Príplatok za diagonál m2 1 €
Príplatok za diagonál obkladu (15x15) a dlažby (20x20) m2 2 €
Montáž lištel, bombát, soklov bm 3 €
Vykrúženie otvorov do obkladu ks 2 €
Montáž rohových líšt na obklad bm 4 €
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy bm 10 €
Špárovanie m2 2 €
Murované police bm 25 €
Osadenie Geberit ks 25 €
Osadenie WC ks 20 €
Osadenie umývadla ks 15 €
Podmurovanie vane ks 40 €
Osadenie vane ks 30 €
Silikonovanie bm 2 €
Vyrezanie drážky do panulu pre káble bm 8 €
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu m2 40 €
Pokládka zamkovej dlažby m2 10 €
Osadenie obrubníkov bm 4 €
Montáž žľabov bm 5 €
Pokládka plávajucej podlahy klick system (aj s čistením podkladu) m2 5 €
Osadenie podlahových líšt bm 2 €
Sadrokartónarské práce
  Jednotka Cena s DPH
Sadrokartónový strop - rovný m2 11 €
Sadrokartónový strop - stupňovitý m2 13 €
Sadrokartónové priečky m2 15 €
Sadrokartónové poličky bm/ks 20 €
Zhotovenie klenby  ks 50 €
Osadenie rohových líšt  bm 3 €
Tmelenie akrylátovým tmelom  m2 1 €
Maliarske práce
  Jednotka Cena s DPH
Oškrabanie starej farby m2 1 €
Penetrácia m2 0,50 €
Maľovanie na bielo 2x m2 1 €
Maľovanie farebne 2x m2 1,30 €
Maľba latexova, akrylátová 2x m2 3 €
Náter zárubne ks 10 €
Prípravné práce - zakrývanie, presuvanie nábytku hod/os 5 €
Maliarské výspravky hod/os 5 €
Náter dverí - obrúsenie, tmelenie, zaklad, vrchný email ks 20 €
Náter okien - opaľovanie, tmelenie, brusenie, napustenie, zaklad, vrchný email ks 18 €
Náter kovových konštrukcií - základ, vrh m2 2,50 €
Náter drevených konštrukcií - 2x nater m2 2,50 €
Vodoinštalatérske práce
  Jednotka Cena s DPH
Demontáž starého rozvodu - jadro ks 20 €
Demontáž starého odpadu - jadro ks 9 €
Výmena stupačkocvého ventilu ks 11 €
Montáž nových rozvodov (po vývod) ks 20 €
Zateplenie a omietky fasád
  Jednotka Cena s DPH
Zateplenie fasády - polystyrén, sieť, povrchová uprava m2 12 €
Výstupky okolo okien bm 7 €
Vyrovnanie fasády m2 2 €
Omietka tenkovrstvá, Ytong m2 6 €
Omietka - špric, jadro, štuk - Protherm m2 7 €
Penetrácia povrchov m2 0,50 €
Lepenie okrasných lýšt bm 3 €
Osadenie rohových lýšt bm 1 €
Ostátné stavebné práce a činnosti
  Jednotka Cena s DPH
Doprava a vykládka materiálu jazda 30 €
- príplatok za každé poschodie 1 poschodie 15 €
Poradenstvo pri nakupe materialu - výjazd so zákaznikom hod  10 €
Obhliadka stavby   0 €
Nezáväzná cenová kalkulácia    0 €
Kontaktujte nás  Kontakt